چرا گربه خرخر میکند؟

۱۳۹۹/۵/۱۴ ۲:۸:۶

چرا گربه ها خرخر می کنند گربه ی حنایی


حتما برای شما هم‌ پیش آمده که وقتی نزدیک گربه خود می شوید یا اسمش را صدا می کنید او شروع به خرخر کند! اما دلیل این کار چیست؟
این که چرا گربه ها خرخر می کنند هنوز یک راز باقی مانده اما فرضیه هایی برای آن وجود دارد.
انسان ها لبخند می زنند ، سگ ها دمشان را تکان می دهند و گربه ها خرخر می کنند. پس ممکن است خرخر نشان دهنده ی شادی و رضایت باشد. اما همیشه به این دلیل نیست برخی می گویند این خرخر را هنگام زایمان و درد نیز انجام میدهند پس ممکن است نوعی مسکن طبیعی برای گربه ها باشد.
جالب است بدانید که گربه ها هیچ عضوی ندارند که مخصوص این صدا باشد و آن را با حنجره ی خود تولید می کنند.
بچه گربه ها از ابتدا نمی توانند میو کنند و احتمالا با این صدا به مادرشان می گویند که حالشان خوب است بدون این که شکارچیان دیگر متوجه شوند.
پس نگران نباشید بیشتر مواقع که گربه ی شما به پایتان میپیچد و خرخر می کند حالش خوب است و مقداری نوازش می خواهد!